Bloemisterij De Blauwe Steen

Bloemen voor elke gelegenheid!

Disclaimer

De website www.bloemisterij-deblauwesteen.nl en de meeste onderdelen (tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Bloemisterij De Blauwe Steen. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloemisterij De Blauwe Steen. 

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Bloemisterij De Blauwe Steen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Bloemisterij De Blauwe Steen is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.bloemisterij-deblauwesteen.nl zijn geen eigendom van Bloemisterij De Blauwe Steen. Bloemisterij De Blauwe Steen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Bloemisterij De Blauwe Steen worden onderhouden.


De Blauwe Steen

Passeweg 72
6601 AJ Wijchen 
Tel.: 024 641 50 98

De Blauwe Steen 

Zuiderpoort 19a
6605 HM Wijchen 
Tel.: 024 641 97 96

De Blauwe Steen

Veldstraat 1
6671BV Zetten
Tel.: 0488 45 22 47