Bloemisterij De Blauwe Steen

Bloemen voor elke gelegenheid!

Privacyverklaring Bloemisterij De Blauwe Steen

Bloemisterij De Blauwe Steen vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verwerkt om een bestelling zoals bloemen te kunnen bezorgen. We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Voor- en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Bloemisterij De Blauwe Steen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. 

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Bloemisterij De Blauwe Steen weer in te trekken.


De Blauwe Steen

Passeweg 72
6601 AJ Wijchen 
Tel.: 024 641 50 98

De Blauwe Steen 

Zuiderpoort 19a
6605 HM Wijchen 
Tel.: 024 641 97 96

De Blauwe Steen

Veldstraat 1
6671BV Zetten
Tel.: 0488 45 22 47